KVÍZOVÁ HRA – ČÁST III. – ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ SPORTY

– hra bude k dispozici ve dnech 28.1.2021 – 28.2.2021 – kvízové otázky jsou označeny logem školy ZŠ Komenského a číslem

– můžete si zvolit svoji trasu a hru si rozvrhnout na více vycházek

– správné odpovědi zašlete naráz na e-mail sonislava.novotna@centrum.cz nebo použijte WhatsApp 723270643

– žáci ZŠ Komenského získají odměnu při splnění min.18 odpovědí z 23 – všichni si mohou správnost odpovědí ověřit po skončení hry na www.zskom.cz

– s sebou na hru doporučuji mít tužku a papír nebo telefon či fotoaparát

– uvítám 1 fotečku ze hry

Místa:

1. Lávka – na cyklostezce 4034 mezi ulicí Na Popluží a Budínem

2. Mostek – Budín – Janovský potok

3. ZŠ Krčín

4. Hasičárna

5. MŠ Rašínova

6. ZŠ Malecí – v ul. 28. října

7. Krytý bazén

8. Detecha – ul.Krátká

9. roh ulic Stavební a Kpt. Jaroše

10. ulice U Luštince

11. Letiště – parkoviště

12. les Luštinec – kraj lesa od hlavní silnice směr letiště

13. les Luštinec – začátek lesa od ulice Na Rybníku (mezi domy doleva podél pole k lesu) (zde můžete pokračovat lesem, až dojdete k letišti)

14. Pomník – ulice Na Kopci

15. most přes Metuji – na cyklostezce 4059 směr k Černčicím

16. odpočívadlo na cyklostezce 4059 – Nahořany u vodojemu

17. – 23. – umístěné na stezce od ulice Na Kopci od ot. č.14. směr vlevo – „zemědělské družstvo“, Havrdův les, Nahořany/ Černčice