KVÍZOVÁ HRA – ZIMA

– hra bude k dispozici ve dnech 19.12.2021 – 30.1.2022 – kvízové otázky jsou označeny logem školy ZŠ Komenského a číslem

– můžete si zvolit svoji trasu a hru si rozvrhnout na více vycházek, ale lze ji absolvovat jako okruh

– délka trasy při okruhu je 8 km – nejnižší bod na trase 289m n.m. a nejvyšší bod 417m n.m.

– správné odpovědi zašlete najednou na e-mail sonislava.novotna@centrum.cz nebo použijte WhatsApp 723270643

– žáci ZŠ Komenského získají odměnu při splnění min.20 odpovědí z 24 – všichni si mohou správnost odpovědí ověřit po skončení hry na www.zskom.cz

– s sebou na hru doporučuji mít tužku a papír nebo telefon či fotoaparát

 

Místa:

 1. Komenského ul. – Základní škola
 2. Na Zadomí – galerie Zázvorka
 3. Husovo nám. – hotel ANNO
 4. Čs. bratří – č.p. 1140
 5. Klopotovská ul. – ZBA
 6. Lesní ul. – „Obůrka Klopotov“ – zde se napojujete na žluté tur. značení směr ke Slavoňovu
 7. Lesní ul. – „Čertova díra“
 8. Klopotovské údolí – rozcestí u lávky (pozor, probíhá zde ve všedních dnech těžba dřeva!!!)
 9. Klopotovské údolí „Mertova díra“ – po cca 400m vede žluté značení přes lávku, pokračujte dalších 300m po značení a pak odbočte ostře vlevo na rozcestí směr k Blažkovu
 10. rozcestí k Blažkovu – pokračujte okolo včelího úlu a obory s koňmi, pak vlevo k autobusové zastávce Blažkov, zde pokračujte podél silnice směr N.Město k lesu, cca 400m (neodbočujte doprava po modré tur.cestě!!!)
 11. začátek lesa u cesty – pokračujte rovně lesní cestou, po 800m dojdete do ulice Ve Vilách
 12. Ve Vilách – Bartelmusova vila č.p. 1138
 13. Ve Vilách – sídlo firmy „LATAMER“
 14. les – směr k lázním Rezek – stále značení pro místní okruh
 15. lázně Rezek – zde se napojíte na modrou tur.značku do Rezecké ulice
 16. les v Rezecké ulici
 17. Rezecká ul – památný dub
 18. Rezecká ul. – č.p.1174
 19. Rezecká ul. – č.p. 1111 (na konci ulice Rezecká za mostem vlevo sejdete z tur.značení do ul.Zelená)
 20. Zelená ul. – keramika Bláhová – (zde doprava do kopce do ulice Pod Výrovem)
 21. Pod Výrovem – č.p. 1051 – sídlo firmy Hubálek
 22. Na Zadomí – č.p. 1233
 23. Na Zadomí – kostel Nejsvětější trojice
 24. Na Zadomí – muzeum