Projekt Erasmus

V letech 2019-2020 je základní škola Komenského v Novém Městě nad Metují součástí projektu Erasmus+ s názvem The Media. What’s next?

Spolupracuje s partnerskými školami z Litvy, Slovenska, Polska a Chorvatska na vytváření mediální znalosti, spolupráci médií a rozvoji kritického myšlení u žáků.

V loňském školní roce patřila k největším výzvám mobilita v polském Tarnobrzegu a Litevském Gidraciai. O těchto setkáních jsme informovali v minulých číslech zpravodaje.

Letos nás čeká prestižní sekání všech partnerů v Čechách a v závěru projektu cesta na Slovensko.

Nové Město přivítá partnery na týdenní pobyt 6.10. a naši žáci a učitelé připravili profesionální setkání, týkající se multimédií, vytváření moderního časopisu a propagace v oblasti PR. V rámci projektu se nám podařilo domluvit například specializovaný seminář v Praze přímo v centrále agentury GSA, právnické školení v oblasti GDPR, praktické ukázky tisku a mimo jiné také konferenci v rámci Erasmu Days Event s českým zastoupením v Bruselu.

Díky skvělé spolupráci a podpory vedení školy se nám podařilo vytvořit mezinárodní událost, na kterou, doufám, budou žáci rádi vzpomínat.

Tereza Navrátilová