Ředitelský den

Ředitel školy vyhlašuje 29.9. 2023 (pátek)  „DEN ŘEDITELSKÉHO VOLNA“.

Provoz ŠD bude zajištěn od 7.00 – 15.00hod. při dostatečném počtu přihlášených dětí.

V případě zájmu, je nutno kontaktovat telefonicky (723 270 643) nebo osobně vedoucí vychovatelku do 21.9. 2023!!!  Školní jídelna v tento den dětem uvaří !