Seminář o kyberšikaně

Spolek rodičů při základní škole Komenského pořádá pro veřejnost ve čtvrtek 15. října od 18.00 – 19.30 hodin seminář o kyberšíkaně.
Seminář je zaměřen na problematiku prevence rizikového chování dětí na inetrnetu, jehož vliv ve společmnosti v současné době stále sílí. Cílem semináře určeného jak rodičům, tak  i pedagogům je nalezení společnné cesty k zajištění co nejvyšší míry bezpečí dětí při pohybu v prostředí internetu ve vztahu se stále se rozvíjejícím problémem kyberšikany.
Seminář není zaměřen pouze na teoretické ukotvení problematiky, ale také náležitá pozornost bude věnována konkrétním postupům a otázkám, které mohou klást sami účastníci.

Lektorkami budou pracovnice Centra primární prevence Semiramis o.s.  Mgr. Markéta Jírová Exnerová a Mgr. Tereza Berková
 Seminář proběhne v Městské knihovně Nové Město nad Metují.