Školička před školou

Se začátkem roku 2018 se opět začneme setkávat s budoucími prvňáčky.

ŠKOLIČKA PŘED ŠKOLOU začne v úterý 9. ledna v 16 hodin v naší škole v prostorách prvních tříd.

Rádi se setkáme nejenom s dětmi, ale i s rodiči a zodpovíme dotazy týkající se školní zralosti a podáme další informace ohledně naší školy nebo zápisu do první třídy.

Na školičku vezměte dětem přezůvky.

Další setkání se uskuteční každé druhé úterý v měsíci, v 16 hodin.

13.února

13.března

10.dubna

15.května

Těší se a srdečně zve kolektiv učitelek a učitelů.

Plakát Školička 2018