Zahraniční dobrovolníci

Hned na začátku školního roku jsme u nás ve škole přivítali zahraniční studentku Rosu z Německa a Simaoa z Portugalska. Oba dobrovolníci přijeli obohatit výuku angličtiny a němčiny našich žáků a seznámit se s českou kulturou.  Mluví výborně anglicky přesto, že angličtina není jejich mateřštinou. Oba se budou účastnit a pomáhat při výuce jak na prvním tak na druhém stupni, ale i v družině a zájmových kroužcích naší školy. Žáci mají možnost se s nimi setkat i mimo vyučování a tak příjemnou formou zdokonalit konverzaci v cizích jazycích.Věříme, že celoroční pobyt obou dobrovolníků bude přínosný pro naše žáky i Rosu a Simaoa. Přejeme jim krásný pobyt plný zážitku, dobrých zkušeností a nových přátel.