Zápis žáků do prvního ročníku

Zápis proběhne v budově školy ve čtvrtek 21. ledna 2016 a v pátek 22. ledna 2016 vždy v době od 14.00 do 17.00 hodin.

S dítětem se k zápisu dostaví jeho zákonný zástupce, který si přinese průkaz totožnosti a doklad o rodném čísle dítěte. V případě nemoci dítěte je vypsán termín dodatečného zápisu  na den 4. února 2016 v době 9.00 – 12.00 hodin.

Předpokládaný počet otevíraných tříd – 2. Počet žáků ve třídách bude v souladu se zákonem č. 82/2015 Sb.