Získaný grant z výzvy V56

V rámci výzvy V56 získala naše škola finanční prostředky EU na výjezd žáků naší školy do Velké Británie a zároveň pro výjezd čtyř predagogů na jazykový pobyt. Již v červnu bylo vylosováno 20 dětských účastníků.

Tento výjezd se uskuteční ve dnech 27.9. – 3.10. 2015 a cílem bude poznávání okolí Brightnu. Pedagogický dozor bude zajišťovat Mgr. P. Pokorný a Mgr. K. Kopecká. Poznávání jihu Anglie není však jediným úkolem této cesty. Žáci budou zároveň  v dopoledních hodinách navštěvovat výuku v anglické škole pod vedením rodilých učitelů.