Výchovný poradce

Mgr. Ilona Rázlová

  • eviduje žáky se specifickými poruchami učení, sestavuje přehled integrovaných žáků na škole pro školní rok
  • připravuje a zajištění vyšetření žáků pro školní rok
  • spolupracuje s PPP, SPC a školní psycholožkou
  • pomáhá při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů
  • eviduje individuální vzdělávací plány
  • vede profesní orientaci žáků
  • umožňuje maximální dostupnost k informacím o školách a učilištích (burzy škol, letáky, prezentace, beseda pro žáky 9. ročníků a jejich zákonné zástupce v rámci třídních schůzek…)
  • pořádá exkurze žáků v podnicích v okolí Nového Města nad Metují
  • zhodnocuje IVP a vyvozuje závěry pro příští školní rok, vyhodnocuje úspěšnost žáků při přijetí na SŠ a učiliště

Konzultační hodiny

ÚT 11.30 – 13.30
ST    6.45 – 7.45
PÁ   8.45 – 9.45

Kontaktní informace

Kontaktní telefon

491 474 264
e-mail
poradce.komenda@seznam.cz
Zdá se, že jste tu poprvé. Vyberte si prosím svoji roli
Jsem žák
Jsem rodič
Jsem návštěvník