Mezinárodní průkaz ISIC ŠKOLÁK

Naše škola má možnost (ve spolupráci s organizací GTS Alive) vydat školní žákovské průkazy „ISIC SCHOLAR“.

Podmínkou vydání karty je dodání průkazkové fotografii žáka a uhrazení pořizovacího poplatku 350,- Kč (odečtením z konta žáka ve školní pokladně). Pořízení fotografie může škola zajistit.

Pokud budete mít zájem o vydání této karty pro své dítě, vyplňte žádost její vydání a doručte ji do pátku 16. prosince. 

V přílohách naleznete podrobné údaje o kartě a vlastní žádost o její vydání.

ISIC_nasi_ZS_2022-23_Jak_na_to – podrobné informace

Žádost_ISIC_ZS_