Volby do školské rady

V rámci podzimního sdružení rodičů 11.12.2017 v 17h proběhnou volby do školské rady. Z řad rodičů budou zvoleni tři zástupci, kteří se stanou jejími členy od 1.1.2018. Volební období je 3-leté, schází se 2-3x za rok společně se zástupci města a učitelů celkem 9 členů. Více informací na stránce školské rady

Prosím tímto případné zájemce o kandidaturu v těchto volbách, aby se přihlásili na níže uvedený email nebo telefon. Uzávěrka návrhu kandidátů je do 30. října 2017.

Vím, že všichni jsme pracovně i jinak velmi vytíženi, proto si velice vážím každého, kdo je ochoten se podílet na budoucí podobě Spolku a působit ve Školské radě.

Děkuji a těším se na vaše podněty a reakce.

Ing. Štěpán Válek, Ph.D.

Předseda Sdružení rodičů

Email: valekstepan@gmail.com

Tel.:    778 761 463