1. stupeň na Rezku

Sportovní tábořiště na Rezku je místem, kam směřujeme téměř na každém konci školního roku. Nejinak tomu bylo letos. Ráno jsme se všichni sešli na školním dvoře a rozdělili se do týmů. Nejmladší v týmu byli prvňáčci, nejstarší ostřílení páťáci  a zbytek doplňovali děti ze druhých, třetích a čtvrtých tříd.  Cesta vedla přes náměstí a za rezeckým mostem nás čekaly první úkoly. Ty pro nás připravili kluci a holky ze sedmých tříd, kteří na Rezku přespávali se svými třídními učitelkami Soňou Novotnou a Evou Pelikánovou.  Oceňuji, jak skvěle spolupracovali v jednotlivých týmech i starost starších o ty mladší. Ti, kteří pak měli ještě dost energie, ji vybíjeli při sportovních aktivitách, ostatní ji naopak načerpávali při opékání buřtů. Sedmáci, děkujeme.