Archiv Červen 2017

„ Historie je blbost. Jediná historie, která za něco stojí, je ta, kterou vytváříme teď.“ To prý řekl Henry Ford. S tím ovšem žádný učitel nemůže souhlasit. A učitel, který bydlí v Novém Městě nad Metují už vůbec ne. Vždyť co by bylo naše město bez historie? A tak nás zajímalo, jak…

Číst celé

1. stupeň na Rezku

Sportovní tábořiště na Rezku je místem, kam směřujeme téměř na každém konci školního roku. Nejinak tomu bylo letos. Ráno jsme se všichni sešli na školním dvoře a rozdělili se do týmů. Nejmladší v týmu byli prvňáčci, nejstarší ostřílení páťáci  a zbytek doplňovali děti ze druhých, třetích a čtvrtých tříd.  Cesta vedla přes…

Číst celé

Cvičný poplach

Když se dnes školou rozezněl poplašný signál, někteří zděšeně ztuhli, co že se to děje. poplach Do několika minut však byly všechny děti i s učiteli disciplinovaně venku. Naštěstí jediné, co v té chvíli hořelo, byl kontrolovaný oheň na školním dvoře, který pan Bejr ukázkově zahasil práškovým hasícím přístrojem a…

Číst celé

Poděkování

Ráda bych jménem obecně prospěšné společnosti Mateřské centrum Na zámečku vyslovila pochvalu třídám 8.A a 8.B, paní učitelky Rázlové a paní učitelky Valáškové, které v letošním školním roce velmi pomohly naší organizaci s uspořádáním Dne dětí v zámeckém příkopu 1. června 2017. Žáci se velmi rychle zhostili svých úkolů a  s úsměvem na tváři ochotně pomáhali na soutěžních stanovištích, všichni byli velmi vstřícní a milí na děti i rodiče. Díky nim jsme byli schopni nabídnout opravdu skvělou akci pro rodiny s dětmi z Nového Města, Náchoda i okolí. Prožili jsme společně krásné dopoledne a jsme jim za to vděčni. Je úžasné spolupracovat s…

Číst celé

Již podesáté. 10 let již trvá náš projekt s českou vesnicí a školou v rumunském Banátu. Každý rok je to jako návrat domů. Letos jsme bilancovali. Cílem bylo srovnání, co vše se změnilo za 10 let trvání našeho projektu. Ve vesnici, ve škole, v životech lidí,… Dvacet pět našich dětí pracovalo ve…

Číst celé

V průběhu celého školního roku 2016/2017 probíhal na naší škole preventivní program specifické primární prevence zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl. Projektu se účastnily 6.-8. třídy a jedna 5. třída. Program je realizovaný Centrem PP Semiramis z.ú. a za finanční podpory Královehradeckého kraje. Projekt, který na naší školen mimo jiné probíhá již druhým rokem, hodnotíme jako velmi přínosný. Žáci se při něm učí zdravým interakcím ve skupině, zdravému sebepojetí, zdravé komunikaci a spolupráci s ostatními. To vše vede k jejich osobnostnímu rozvoji a utváření kladných životních hodnot. Každý blok byl zaměřený na jiné aktuální téma z oblasti rizikového…

Číst celé

Školní ekopozemek v posledních týdnech rozkvetl do krásy a přilákal na prohlídku děti z mateřské školky v Rašínově ulici. Pan učitel Václav Nýč jim ukázal nejen rostliny a stromy, ale prozkoumali společně i jezírko a bosou nohou prošli chodníček vyskládaný z různých přírodních materiálů. Doufáme, že se dětem u nás…

Číst celé

Naše škola na začátku jara slavila hned 2 úspěchy ve sportu v okresních kolech. První místo ve vybíjené 4. – 5. ročníků a 2. místo v atletice ve štafetovém běhu 1. stupně. V květnu se naši žáci vydali již popáté do Kostelce nad Orlicí na krajské kolo ve vybíjené, kde si zahráli s 5 nejlepšími školami z jiných okresů. Po napínavých zápasech si domů vezli pohár za krásné 2. místo. Věříme, že příští rok se nám bude opět dařit. V krajském kole ve štafetovém běhu, který se konal v našem městě, si naši sportovci vyběhali 11. místo. Když zvážíme, že nám počasí téměř nepřálo, abychom…

Číst celé