Archiv Srpen 2018

Ve školním roce 2017/2018 proběhl díky podpoře Královéhradeckého kraje na naší škole úspěšný program dlouhodobé primární prevence (Program všeobecné dlouhodobé primární prevence zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl). Program je cílený na žáky 2. stupně a zaměřuje se především na práci s kolektivem. V každé zapojené třídě proběhla během školního roku dvě setkání, kdy lektorky s žáky aktivně pracovaly na třídních vztazích. Dalšími diskutovanými tématy jsou především zdravý životní styl, životní hodnoty a tolerance. Ve volitelných blocích vyšších ročníků je to pak téma rizikového chování (šikana, intolerance, agresivita, rizikové trávení volného času, problematika závislostí a rizikového sexuálního chování). V letošním roce třídní…

Číst celé