Archiv Červenec 2017

Tohoto závodu se zúčastnilo 42 hlídek, tedy podobně jako v předešlých dvou letech. Ale přeci padl rekord – počet stanovišť – celkem 16 statických a 3 pohyblivá, velice děkujeme za pomoc pěti rodičům a také učitelům a žákům z místní „Průmyslovky“. Děti si prověřily své znalosti nejen z oblasti topografie, zdravovědy, uzlování, šifrování, kulturně poznávací činnosti, ale také prověřily zdatnost při cyklistice, hodu granátem, šplhu na laně či slaňování nad řekou. Všem se závod vydařil a čekala i zasloužená odměna. Pohár a dort putoval k „deváťákům“, kteří měli zároveň i nejrychlejší běžecký čas. Maximální možný počet dosažených bodů byl 160, za každý nesplněný…

Číst celé