Školní rok v duchu prevence.

V průběhu celého školního roku 2016/2017 probíhal na naší škole preventivní program specifické primární prevence zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl. Projektu se účastnily 6.-8. třídy a jedna 5. třída. Program je realizovaný Centrem PP Semiramis z.ú. a za finanční podpory Královehradeckého kraje.

Projekt, který na naší školen mimo jiné probíhá již druhým rokem, hodnotíme jako velmi přínosný. Žáci se při něm učí zdravým interakcím ve skupině, zdravému sebepojetí, zdravé komunikaci a spolupráci s ostatními. To vše vede k jejich osobnostnímu rozvoji a utváření kladných životních hodnot.

Každý blok byl zaměřený na jiné aktuální téma z oblasti rizikového chováni.

Lektorky vedly bloky s citem a dokázaly žáky zaujmout a zároveň usměrňovat. Atmosféra při setkání byla vždy velice otevřená.

Posuďte sami z reakcí našich žáků na preventivní program:

„Tento program je přínosný pro každou třídu. My jsme zpočátku moc nespolupracovali a od té doby, co se scházíme, se to zlepšilo.“

„Semiramis se mi zdá přínosný, protože nás to všechny více sblížilo a spřátelilo.“

„Semiramis příjde vždy s něčím novým v dobrém slova smyslu. Snaží se nám pomoct s věcmi, se kterými se sami nevypořádáme. Snaží se s námi sblížit a něco o nás zjistit. Dávají nám kolektivní úkoly, abychom spolu uměli mluvit a poslouchat se navzájem.

„Semiramis? Program pro docílení lepšího kolektivu vedený velice milými lidmi. Snaží se nám – pubertálním kvítkům – ukázat, jak by se mělo a nemělo chovat, poznat u ostatních emoce a umět ty špatné utlumit.“

„Program Semiramis se mi zdá dobrý, protože si spolu povídáme o různých věcech. Zábavné jsou hry i úkoly, které v průběhu setkání probíhají.“

„Program Semiramis je velice užitečný. I když naše třída předtím byla docela stmelená, Semiramis nás dal ještě více dohromady a začali jsem se bavit o věcech, které nám vadí. Začali jsem si říkat i věci, které bychom v rozhádané třídě vůbec nevytáhli.“

„Semiramis je velmi zajímavý. Hrozně mě baví, když všichni přemýšlí a každý říká jiný názor a navzájem se doplňujeme.“