4.A v pravěku

Celé páteční dopoledne jsme žili pravěkem.  Nejenže jsme se dozvěděli mnoho informací,  ale stali  se z nás i pravěcí umělci při výrobě šperků a nástěnných maleb. Poznali jsme, že doba to musela být těžká, v první řadě boj o přežití a zajištění potravy, a o to raději žijeme v současnosti. Ale ten dopolední výlet do pravěké doby jsme si užili s chutí.