Aktuální dění ve škole Komenského – čtvrtý týden s novými spolužáky

Čtvrtý týden jsou našimi žáky i děti z Ukrajiny, jejichž rodiny se ocitly v krizové situaci vzhledem k vývoji dění v jejich zemi.

Děti jsou zařazeny do běžné výuky a je jim navíc poskytnuta výuka českého jazyka ve skupinách. Jsou ve věku od 1. až do 9.třídy. Postupně si děti na sebe zvykají.

Naší prioritou je vytvořit žákům klidné a bezpečné prostředí vzhledem k traumatům, kterými si mnozí z nich prošli. Jsou z celé Ukrajiny. Většina je zde jen se svými maminkami a sourozenci a potřebují pomoci. I naše škola poskytla školní byt 1 + 1 dvěma maminkám se třemi dětmi.

V září 2021 jsme byli krajským úřadem vybráni jako škola pro vzdělávání cizinců. Jsme k této práci odborně i personálně vybaveni. Přesto každý den je pro nás výzvou. Ale radost a úsměvy dětí, které vidíme po několika dnech na tvářích dětí, jsou nám odměnou a zadostiučiněním, že naše práce má smysl.

Děkujeme Vám za projevenou solidaritu a spolupráci. Chtěli bychom požádat Vás, rodiče, občany našeho města, o pomoc.

Potřebujeme zachovalé školní batohy, penály, sportovní obuv, sportovní oblečení. Velikost od 120 do 180 cm.

Každá pomoc z Vaší strany je vítaná. Děkujeme Vám.