Aktuální dění ve škole

Během tohoto týdne (28.2.-4.3.) jsme přijali několik žáků z Ukrajiny, jejichž rodiny se ocitly v krizové situaci vzhledem k vývoji dění v jejich zemi. Další budou pravděpodobně přibývat.

Děti jsou zařazeny do běžné výuky a je jim navíc poskytnuta výuka českého jazyka ve skupinách. Očekáváme a jsme připraveni přijmout další žáky.

V září 2021 jsme byli krajským úřadem vybráni jako škola pro vzdělávání cizinců. Jsme k této práci odborně a personálně vybaveni.

Všem žákům se snažíme vytvořit klidné a bezpečné prostředí a být jim nápomocni.

Zde najdete informace jak mluvit s dětmi o válce a několik doporučení pro psychohygienu. Letáčky se vám otevřou proklikem. I naše děti potřebují pomoc, situace je náročná pro všechny z nás.

Děkujeme Vám za projevenou solidaritu a spolupráci.

Pracovníci školy.