Anglická olympiada

Letošního kola soutěže v anglickém jazyce se zúčastnili všichni žáci 6. – 9. ročníků, k ústnímu kolu pak přišlo 36 dětí (dvakrát více než loni). Při něm si je opět vyslechli Anne O´Donnellová a Petr Pokorný. Některé děti udělaly za rok velký pokrok. Jestli se loni vítězka školního kola Tereza Ďurďová tak pěkně umístila v krajském kole, těšíme se, jak naše vítězky obou kategorií uspějí letos. (Okresní kolo se koná 25. února v Náchodě.) Mezi žáky 9. a 8. ročníku to je opět Tereza Ďurďová a mezi žáky 7. a 6. ročníku Alžběta Bláhová. Jinak se nám zvlášť líbil tvořivý a nápaditý projev Sarah Židkové a vyprávění Anthonyho Bartoně. Všem (nejen vítězům) gratulujeme a přejeme další úspěchy.

P. Pokorný