Česko sportuje! Komenda též:)

 

Podle výzkumů se v Česku zhoršuje fyzická zdatnost a pohybová všestrannost dětí. Od roku 1995 se zpětinásobil počet obézních dětí a podle studie EU v Česku pravidelně sportuje pouze 28% lidí (např. v Německu je to 49%). Naše škola se i proto zapojila do projektu, který má za cíl „rozhýbat děti“ v celé ČR – jmenuje se Česko sportuje a pod hlavičkou tohoto projektu plníme se žáky různé sportovní disciplíny, které mají za cíl, jednak základní analýzu silných a slabých pohybových stránek dítěte, dále všestranný rozvoj a v neposlední řadě, na základě výsledků, jsou dítěti doporučeny vhodné sporty, včetně kontaktů na sportovní oddíly v okolí.

Na druhém stupni plníme disciplíny Olympijského víceboje při hodinách TV a aby se do tohoto projektu zapojila celá škola, připravili jsme pro žáky 1. stupně sportovní den, kde si žáci všechny disciplíny vyzkoušeli a budou na nich moci v průběhu tohoto, i dalších let, pracovat. Každá disciplína testuje různé oblasti motoriky – ohebnost, rychlost, vytrvalost, orientaci,… Pro poctivé žáky, kteří všechny disciplíny splní, je připraven sportovní diplom, na druhém stupni budou pak nejšikovnější sportovci odměněni odznakem všestrannosti.

A co o sportovním dni napsala paní učitelka Tláskalová se svoji třídou?

25.9. proběhl v nové tělocvičně naší školy sportovní den pro 1. stupeň, jehož náplní byl olympijský víceboj. Plnili jsme různé sportovní disciplíny, např. T-běh, hod míčem do dálky, skok do dálky, sedy-lehy, postoj čápa aj.

Byla to bezva sportovní hodina, kterou pro nás připravil pan učitel Lukeš s dětmi ze 6. třídy. Určitě budeme pokračovat a budeme se snažit stále zlepšovat. A co o tom napsaly děti?

Bylo to zábavné.

Bavilo mě úplně všechno a moc jsem si to užila.

Nemohl jsem cvičit, jen jsem se díval a docela se mi to líbilo.

Bylo tam spousta dobrých disciplín.

Bylo to dobrý, ale mohlo toho být víc.

Nejvíc se mi líbil skok do dálky, protahování a hod míčem do dálky.

Líbilo se mi, že jsme se mohli protáhnout. Bylo to super!

 

Děkuji všem kolegům za spolupráci a žákům přeji, aby jim stále rostla chuť do pohybu.

Petr Lukeš