Čtení na ZŠ Komenského

Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu. Denis Diderot

Nebojte, nebudu lamentovat nad tím, za co vše v dnešní době mohou počítače, díky nimž děti skoro vůbec nečtou. Zaprvé se domnívám, že pokud tomu tak skutečně je a naši potomci se čtení vyhýbají, pak chyba není / jako v mnoha dalších případech / v neživém přístroji, ale ve zcela živých dospělých, kteří nejdou příkladem, zadruhé si myslím, že situace není tak tragická, jak se poměrně často píše. Vždy´t v novoměstské knihovně je registrováno skoro 600 dětí všech věkových kategorií!

Pro školu platí, že naučit děti technice čtení je jedna věc, naučit je s textem pracovat a rozumět mu věc druhá – daleko složitější.

Protože si toho jsme vědomi, pustily se na naší škole paní učitelky R. Majerská, L. Tláskalová, I. Králová, D. Remešová a P. Podsedníková do projektu Zlepšení kvality výuky na ZŠ. Je podporován EU a MŠMT a rozvíjí především čtení s porozuměním. Týká se především dětí, které se samy chtějí zlepšit ve čtení a navštěvují příslušný kroužek, ale zkušenosti a nápady z této práce se hodí i v běžné výuce. Při snaze naučit dětí čtenářskému porozumění se využívá křížovek, hádanek, kreslí se obrázky, zpracovávají se čtecí kalendáře.. Což ovšem pořád nestačí. Jistotu, že přečtenému rozumím, mám teprve tehdy, když mám obsah vysvětlit, nebo o něm vyprávět. Proto děti vypráví o svých zážitcích, odpovídají na otázky druhých…. A také se pokouší něco stvořit samy. Náročné. Pro děti i učitelky. Ale také jediná cesta za skutečným potěšením z četby.     Mgr.Václav Nýč