Den bez aut

V rámci  Dne bez aut probíhalo při ZŠ Komenského v Novém Městě nad Metují 17. 9. 2021 několik různých akcí. Žáci pátých tříd připravili na školním dvoře pro mladší děti několik stanovišť s pohybovými i znalostními aktivitami, které měly spojitost s bezpečným provozem na silnicích. Děti si věřily znalosti ohledně dopravních značek, prověřily dovednosti při jízdě na koloběžkách, koulení pneumatiky, jak se pohybuje lidem s omezenou mobilitou, vyzkoušeli závody autíček z lega a spoustu další zábavy a poučení.

Žáci druhého stupně se věnovali sčítání projíždějících dopravních prostředků po ulici Komenského, které byly rozděleny do 7 kategorií – osobní automobily, nákladní auta/dodávky, traktory, kamiony, autobusy, motocykly a kola. Žáci 7.A a 7.B se kromě evidence hustoty provozu před školou pustili také do dotazníkového šetření, při němž oslovovali nejen chodce v ulici Komenského, zavítali také na náš Městský úřad a „vyzpovídali“ i tamější zaměstnance.

Výsledek sčítání dopravních prostředků je uveden v přehledné tabulce. O různorodosti odpovědi respondentů na otázky v dotazníkovém šetření vypovídají grafy.