Den bez aut – výsledky

Den bez aut je mezinárodní den, který se slaví každoročně 22. září. Akce má poukázat na přijatelnější způsoby dopravy a podpořit omezování městského automobilismu. Do akce Den bez aut je zapojeno kolem 1400 měst.

V rámci akce Den bez aut probíhalo při ZŠ Komenského v Novém Městě nad Metují 20. 9. 2019 sčítání projíždějících dopravních prostředků, které byly rozděleny do 7 kategorií – osobní automobily, nákladní auta/dodávky, traktory, kamiony, autobusy, motocykly a kola. Žáci 7.A se kromě toho pustili také do dotazníkového šetření, ve kterém oslovili přes 100 respondentů.

 

SČÍTÁNÍ:

Během jedné hodiny projede po ulici Komenského v Novém Městě n. Met. 300-500 osobních automobilů, číslo se variabilně mění s denní dobou, jak je patrné v tabulce i v přiložených grafech. Počet projíždějících nákladních aut, včetně dodávek, se za hodinu pohybuje mezi 40 a 50 automobily. Množství projíždějících kamionů je přirozeně minimalizováno z důvodu zákazu průjezdu. I přes hezké počasí, které tento den panovalo, jsme zaznamenali malé množství projíždějících kol, které pouze v čase 9:30-10:35 překročilo deset.

 

DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ:

Výsledky dotazníkového šetření jsou pro nás více překvapivé. Uvědomění o konání akce Den bez aut má asi polovina dotázaných. Tři čtvrtiny dotázaných vlastní jeden, či dva automobily. Nejpřekvapivější výsledky jsme zaznamenali v otázce, zda si lidé umí představit život bez auta, kde celkem 40 lidí odpovědělo pozitivně. Výsledek ovšem přikládáme také k faktu, že dotazníkové šetření probíhalo na chodníku před školou a na náměstí, tedy samotní řidiči se ankety logicky neúčastnili. Jako alternativu k autům většina lidí spatřuje v hromadné dopravě. A konečně důvěru v elektromobily mezi dotázanými spatřuje asi třetina dotázaných.

Dotazník 2019

Den bez aut – tabulka a graf

Mgr. Petr Lukeš, třídní učitel