Dětský den na ZŠ Komenského

V pátek 31.5.2019 proběhl na naší škole dětský den a nebyl jen tak ledajaký. Všichni žáci druhého stupně vystupovali v roli organizátorů a mladší děti v roli soutěžících. Program byl opravdu pestrý. Žáci sedmých ročníků si pro mladší kamarády nachystali deset různých  soutěžních disciplín, které prověřovaly jejich zručnost ( od tradičního skákání v pytlích, strefování se míčky do koše a shazování plechovek po méně tradiční disciplíny jako běh s kamarádem s přivázanýma nohama, hádání  tajemných předmětů podle hmatu, projití bludištěm apod.). Za každý splněný úkol byli soutěžící odměněni korunkami, za které si šli do našeho obchodu koupit svoji výhru. Osmáci si připravili sportovní klání – prvňáci a druháci museli zdolat opičí dráhu s různými úkoly a třeťáci, čtvrťáci a páťáci si to mezi sebou rozdali ve vybíjené. Odměnou jim byl diplom a dětská přesnídávka, kterou nám jako sponzorský dar věnovala místní firma Deva a tímto bychom za něj rádi poděkovali. Tato klání probíhala v areálu Rezek a v okolních lesích na děti čekalo další překvapení, které pro ně vymysleli deváťáci. Jednalo se o orientační běh, při němž museli závodníci opět plnit připravené úkoly ( např. zdolání chození na chůdách, poznávání  zvířat či pohádkových bytostí atd. ). Na vítěze v cíli čekaly medaile a sladkosti. Žáci šestých ročníků se velmi dobře zhostili role „vodičů“ – jejich úkolem bylo postarat se o ty nejmenší, aby si prošli všemi disciplínami a nikdo se neztratil či nezranil. Den se vydařil, každý si něco odnesl – někdo zážitky, někdo dobrý pocit z odvedené práce. Všichni žáci druhého stupně byli na závěr odměněni nanuky.