Edison 2016

I v letošním školním roce se naše škola účastní projektu EDISON, který v roce minulém sklidil velký úspěch. Od pondělí 12.9. do pátku 16.9. naši školu navštíví sedm zahraničních studentek, které budou žáky seznamovat s cizími krajinami, kulturou, jazyky a dalšími zajímavostmi své země. Nové zážitky budou moci žáci zažívat se studentkami z Turecka, Číny, Jordánska, Gruzie, Taiwanu, íránu a Ruska.
Pro učitelé i žáky je připraven týden plný nových možností, zážitků, her a v neposlední řadě také velká příležitost v jazykovém rozvoji. Veškeré aktivity budou probíhat v anglickém jazyce, ale doufáme, že budeme mít možnost naučit se i dalším krásným a nezvyklým jazykům. Spolu s žáky z celé školy máme možnost také představit českou kulturu, zvyky a především krásy našeho města a blízkého okolí. Na spolupráci se již velmi těšíme a věříme, že nám tento týden přinese plno zážitků a nových přátelství.