Exkurze do Oázy v Novém Městě nad Metují

Naše třída zavítala v rámci hodiny Svět práce do Městského střediska sociálních služeb Oáza s cílem zjistit možnosti práce a zajímavosti z pečovatelské profese. Doufám, že mohu mluvit za všechny, že to bylo zajímavé, příkladné a inspirující jak pro dívky, tak pro chlapce. Poznali jsme velmi milou paní ředitelku Janu Balcarovou, která nás ochotně provedla celou Oázou a mohli jsme nahlédnout do bytů několika klientů. Zjistili jsme, jak funguje Domovinka, pečovatelská služba a odlehčovací služba. Exkurzi jsem si velmi užila a mockrát děkuji za tuto možnost naší paní učitelce Soně Novotné, ale i paní ředitelce a dalším zaměstnancům Oázy.

Jelikož nás příběhy některých klientů zaujaly, tak jsem si na další týdny domluvili návštěvy a v menším kolektivu sedmi žáků jsme klienty ve volném čase znovu navštívili.  Za 8.A Anežka Geťková