Expedice Banát 2019

Mezinárodní projekt Děti dětem

Základní školy Komenského 15 Nové Město nad Metují

a Základní školy Gernik – Banát – Rumunsko

 

V pátek 31. května jsme se vrátili z týdenního výjezdu do rumunského Banátu, obce Gernik.

S touto tisíc km vzdálenou českou vesnicí spolupracujeme již dvanáct let v rámci mezinárodního projektu Děti dětem.

 

Téma ,,Voda“ bylo naším společným projektem letos. Je to téma, které začíná být problémem mnoha zemí. Chtěli jsme vědět, jak s vodou hospodaří naši krajané.  Bylo to velmi zajímavé nejen pro děti, ale i pro nás dospělé. Děti ve třech českých vesnicích rumunského Banátu a dvou českých vesnicích srbského Banátu ve skupinách získávaly informace, jaké zdroje vody jednotlivá stavení využívají, jakou vodou zalévají,…Vzniká souhrnná brožura s fotografiemi a rozhovory s krajany. Zároveň děti na toto téma fotily. Z jejich velkoformátových fotografií opět vznikne výstava, kterou budete mít možnost vidět na podzim. Vzniká i krátký film, který bude promítnut na podzim v městské knihovně na besedě pro občany našeho města.

Každý rok pozorujeme velké změny v obcích, škole i životech lidí. Tradice v původní podobě i zde pomalu a tiše odcházejí, což souvisí s migrací mladých lidí zpět do naší vlasti a pomalým splýváním české národnostní menšiny Banátu s rumunským obyvatelstvem. Jsme rádi, že se nám daří zachytit zbytky toho, co postupem času pomalu zanikne. Uvidíme, co nás bude čekat za rok, čas nejde zastavit.

 

Velký dík patří od nás všem, kteří náš projekt podporují a bez jejichž přispění bychom náš projekt nemohli uskutečnit. Finančně nás podpořili:

 

Město Nové Město nad Metují

Královéhradecký kraj (grant)

Ammann-group

Mgr.Václav Nýč

Kooperativa

 

Zároveň děkuji firmám, které nás vybavily věcmi na cestu a dary pro krajany. Jsou to :

 

Lékárna U Černého orla

Královéhradecká lékárna

Verner s.r.o.

MSSS Oáza

Choceňská mlékárna

Město Nové Město nad Metují

HARTMANN-RICO a.s.

Pivovar Náchod

Detecha NMnM

Městská knihovna

Nutricia Deva  a.s.

Geťková Anežka

 

 

Velký dík patří firmě Hartmann Rico Chvalkovice, která každoročně daruje obvazový a zdravotnický materiál a Královéhradecké lékárně a lékárně U Černého orla, které věnují základní léky.

Letos jsme měli možnost předat  kompenzační pomůcky z MSSS Oázy zdravotnici Marii Boudové v Gerníku a předsedovi České besedy v Kruščici v Srbsku. Jednalo se o invalidní vozíky, chodítka, berle. Radost byla nesmírná, jelikož zde převažuje starší obyvatelstvo díky exodu mladých do Čech. Děkujeme!

 

Nakonec velké poděkování Vám všem, kteří jste přispěli do sbírky oblečení, sportovních věcí, obuvi.

 

Vyřizujeme poděkování přímo od našich krajanů. Velmi si vážíme podpory Vás všech. Věci se dostaly přímo do rukou těch, kteří tuto pomoc potřebují a velmi si jí váží. Léky a obvazový materiál byl rozdělen naší zdravotní sestrou Mirkou Vávrovou, která s námi každoročně jezdí a místní zdravotnicí z Gerniku Marií Boudovou, která je zároveň učitelkou v Mateřské škole na Gerniku, kde je 5 dětí.

 

Zážitky dětí jsou nezapomenutelné. Kamarádství  našich dětí a gernických, jelikož zde není jazyková bariéra a kořeny se nezapřou, přetrvává i po opuštění školy.

 

Průběh jednotlivých dní našeho výjezdu, zážitky dne jednotlivých dětí najdete na webových stránkách naší školy www.zskom.cz. Tam najdete vše i o historii našeho projektu.

 

 

25 žáků  5.-8.třídy