Finanční gramostnost na ZŠ Komenského

Ještě dříve, než nám začala domácí online výuka, se na naší škole ZŠ Komenského uskutečnil projektový den finanční gramotnosti. Zúčastnili se ho žáci pátých, sedmých a osmých ročníků.

Přijeli k nám dva instruktoři (pan Miloslav a paní Radka), jeden dealer a celým projektem nás doprovázel počítačový Rosťa Rozpočtář. Nejdříve jsme se rozdělili do skupin po čtyřech a utvořili rodiny. Vybrali jsme si různé identity. Rosťa nám popsal, co budeme dělat. Dostali jsme desky s popisem naší rodiny, kde bylo popsané zaměstnání, které děláme a kolik vyděláváme.

Nejčastěji se rodina skládala z tatínka, maminky na mateřské, babičky a dítěte do čtyř let. Naším úkolem bylo nakoupit potřebné nemovitosti a dopravní prostředky. Nemohli jsme si však koupit nejdražší dům a nejexkluzivnější auto, protože by nám na to nestačil rozpočet. Museli jsme si sestavit jídelníček na měsíc, potom jsme nakoupili vybavení do domu a něco na zábavu, např. deskové hry, mobil, kočku, vstupenky do kina nebo divadla a spoustu dalšího. Dávali jsme si pozor na to, aby nám stačily peníze. Ve volných chvílích jsme plnili kreativní úkoly, za které jsme na konci dne dostali chechtáky.

Celou poslední hodinu měla každá skupina prezentovat svoji rodinu, nákup, jídelníček, kreativní úkoly a rozpočet za celý rok a když nám zbyly peníze, tak jsme vymýšleli, na co je použijeme.                                                               Tereza Uherová, Agáta Fričová 7.A

Počítali jsme měsíční splátky, ale zjistili jsme, že bychom byli v mínusu. Napadlo nás, že u našeho domku je jezírko a ovocný sad, tak budeme prodávat jablka a ryby a tím si přivyděláme. Podařilo se nám tak dostat do plusu…. Bylo to super, klidně bychom si to příští rok zopakovali. Moc nás to bavilo.                  Aneta Řeháková, Dominika Dudková 8.B

… Museli jsme vypočítat všechny příjmy a výdaje, aby nám zbyly nějaké peníze, které jsme potřebovali například na opravu auta….. Ukázali nám, jak těžké je pracovat s penězi a jak uživit rodinu. Spočítali jsme, kolik jsou měsíční a kolik roční výdaje. Bylo to poučné a také jsme si vyzkoušeli týmovou práci.                        Sára Zahálková, Viktorie Schidlová 8.B

Dealer měl za úkol nám nabízet co nejdražší zboží, aby nám nestačil rozpočet, takže jsme museli přemýšlet za kolik můžeme utrácet…..Celá akce nás moc bavila.

….naučili jsme se, jak šetřit a rozdělit peníze, aby nám vyšel plat na jídlo atd….abychom dokázali šetřit a nakupovat s přehledem a uvědomit si, jestli třeba potřebuji zrovna nové oblečení nebo nepotřebné jídlo (sladkosti atd.), které za chvíli stejně vyhodím. A proto se mi to moc líbilo.                                                                                       Emma Horáková 5.A

Nakonec jsme za kreativní úkoly dostali chechtáky, za které jsme si koupili různé odměny – lepidlo, propisky, sladkosti. Celých šest hodin jsme se učili pracovat s penězi. Moc nás to bavilo a hodně nás to naučilo.                                Nikola Uždilová, Veronika Stříbrná 7.A