Finanční gramotnost

Během tří dnů v únoru jsme na naší škole přivítali odborníky na finanční gramotnost ze společnosti FINGRAM CS s.r.o   z Hradce Králové. Co to vlastně finanční gramotnost je? Nemá žádnou konkrétně stanovenou metu, podle které by bylo možné říct, že člověk je nebo není finančně gramotný. Nějakým způsobem je totiž finančně gramotný každý… Díky prudkému rozvoji informačních technologií, které umožňují nové typy finančních procesů a transakcí, se děti pohybují v jiném světě finančních operací, než se v jejich věku pohybovali rodiče.

Žáci se seznámili se známými i novými pojmy z oblasti financí, první stupeň formou pohádky, na druhém stupni už to byly odbornější výrazy a konkrétní návody, co a jak řešit, kde najít odborníky, kteří jim se vším pomohou. Pochvalou pro naší školu bylo zjištění, že se děti celkem dobře v této problematice orientují.