Informace o změně ceny obědů

Vážení rodiče, vážení hosté

dovolujeme si vás informovat, že z důvodu razantního nárůstu cen vstupních surovin pro přípravu jídel, jsme nuceni upravit cenu obědů ve školní jídelně Základní školy Komenského 14, Nové Město nad Metují.

O této změně, jejích důvodech a konkrétních podmínkách jsme jednali se zřizovatelem školy

a nalezli jsme shodu, která pro vás znamená minimální možný nárůst při zachování shodné kvality poskytované stravy. Současně stále splňujeme cenové rozpětí definované vyhláškou o školním stravování.

Cena oběda (polévka + hlavní jídlo + doplněk + nápoj) se od 1.2.2023 zvýší o . Kč

Celková částka za jeden oběd nyní bude:

Kategorie 6-10 let………………………….33 Kč

Kategorie 11-14 let …………………………35 Kč

Kategorie 15 let a starší – oběd ………..37 Kč

Cizí strávníci…………………………………. 94 Kč

Odnos cizí strávníci………………………… 91 Kč

V úctě

Primirest – zařízení školního stravování spol. s.r.o.