Jarní akce školní družiny

Jarní akce v naší školní družině začaly tradičně karnevalem. Děti i paní vychovatelky se převlékly do různých kostýmů a masek a společně jsme si užily tance, her i soutěží.

V dubnu jsme se vypravili se 70 dětmi do oblíbeného Aquaparku v Hradci Králové. Tam jsme si zaplavali v bazénu, projeli jsme se tobogánem, užili si umělé vlnobití, poleželi jsme ve vířivce a horkém bazénku. Nechyběly ani vodní trysky a umělé vlnobití. Po dvou hodinách vodního řádění jsme doplnili energii v bistru a spokojeni se vrátili domů.

Koncem dubna jsme se zúčastnili čarodějnického sletu. Žáci devátého ročníku spolu s vychovatelkami pomáhali na stanovištích, kde jsme plnili různé úkoly. Vše jsme si nechali zaznamenat do připravených kartiček a na závěr byla sladká odměna.

Na Den dětí nám již počasí přálo a mohli jsme si ho užít na školní zahradě. Kamarádi ze 7. A pro nás připravili různé úkoly, které se nám docela dařilo plnit. Ještě všichni nejsme zběhlí v jízdě se zahradním kolečkem nebo šplhu na štaflích J. Pro všechny byla odměnou radost z netradičních disciplín, ale i ta malá sladkost.

Na závěr družinového roku se těšíme na výlet, tentokrát do zahraničí. Pojedeme do Klodska do Minieurolandu, kde uvidíme miniaturní stavby z celé Evropy a vyřádíme se na velkém dětském hřišti.