Preventivní program

Od listopadu letošního školního roku začal na naší škole probíhat projekt s názvem Preventivní program ZŠ Nové Město nad  Metují 2016 – 2017. Program  primární prevence od Centra PP Semiramis z.ú. je zaměřený na rizikové chování a zdravý životní styl.  Projekt je realizovaný za finanční podpory Královéhradeckého kraje.