Proběhl den pro rozvoj vztahu dětí k technice – 4.0 DAY

Téměř tři stovky žáků 5. a 7. tříd základních škol z Nového Města nad Metují a okolí se zúčastnily v úterý, 11.2.2020, v prostorách novoměstské střední školy projektového dne. Rozvoj vztahu k technice, týmová spolupráce a celkové přiblížení technického světa dětem, bylo náplní celého dne.

Den se konal v rámci projektu pro rozvoj vzdělávání MAP II Novoměstsko, který realizuje MAS POHODA venkova, z.s. ve spolupráci se SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují. V rámci pracovní platformy projektu se schází učitelé z téměř všech škol, které jsou na území Nového Města nad Metují a okolí. „Jedním z výstupů jednání byl právě tento den“, uvedla Olga Prázová z MAS POHODA venkova. „Jsme rádi, že se daří propojit území – oblast vzdělávání s podnikatelskou sférou, rozvíjet partnerství a spolupráci škol na základě které, vznikl mj. právě tento den“, dodává Olga Prázová. Stanoviště zajišťovali učitelé z novoměstské střední a základních škol a firmy ATAS elektromotory Náchod, Hronovský s.r.o., které se na akci podílely. Celkem se zúčastnilo 250 dětí.

Den byl koncipován formou stanovišť, kde byly pro děti připraveny úkoly od jemné motoriky po základy programování. Děti se rozdělily do týmů, dostaly mapku školy a každý tým svého průvodce z řad studentů SPŠ. Na stanovištích řešily úkoly a rozšiřovaly své povědomí o světě techniky. „Smyslem akce bylo přiblížit dětem techniku a vývoj průmyslu zábavnou formou, den se povedl a rádi na to navážeme i v budoucnu.“ uvedla Olga Talášková, ředitelka SPŠ, OŠ a ZŠ Nové Město nad Metují. Nedílnou součástí byla zážitková zóna, tzv. 4.0 Relax Zone, kde děti využily fotokoutek, zkusily 3D tisk v podání YSOFT, které se vyznačuje ve vysoké úrovni v řešení na míru školám, a to i z pohledu bezpečnosti. Dále účastníci dne obohatily své vědomosti o vývoj průmyslu 1.0–4.0 formou interaktivních ukázek v režii studentů SPŠ, vyzkoušely si virtuální realitu v top podání z prostředí automotive, kterou zajistila společnost Škoda Auto.