Programy dlouhodobé prevence na naší škole podporuje KRÁLOVÉHRADECKÝ KRAJ

Jako každým rokem na naší škole probíhají programy dlouhodobé všeobecné prevence zaměřené na rizikové chování a zdravý životní styl.  Za finanční podpory

 

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE se do těchto programů mohou zapojit všechny třídy 2. stupně ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují. Ve spolupráci s dlouholetým partnerem Semiramis z.ú. jsou pro jednotlivé třídy naplánovány zážitkové bloky, kterých se účastní žáci se svými třídními učiteli.

Jednotlivé třídy absolvují dva tříhodinové bloky, ve kterých se zaměří na témata pozitivních mezilidských vztahů, práce ve skupině a vztahy mezi vrstevníky.