Radost z nové knihovny

Od nového školního roku se v ZŠ Komenského těšíme z nové knihovny. Místnost prošla velkou rekonstrukcí ještě před prázdninami, kdy proběhly stavební úpravy, umístění regálů a nového nábytku včetně relaxačního koutku. Většina knih sem byla přemístěna ze stávajících knihoven 1. a 2. stupně. Během prázdnin se knihovna rozrostla o řadu nových knížek, které škola dostala jako sponzorské dary od nakladatelství a také od rodičů. Tímto bychom chtěli všem, kteří přispěli, moc poděkovat. Konečně máme knihovnu, na kterou můžeme být právem hrdí.

Malým i velkým čtenářům tak knihovna může nabídnout nejen knihy a časopisy ale i přístup na internet. Velmi nás těší, že se stala místem odpočinku, relaxace a v neposlední řadě i výuky při hodinách čtení, literatury a cizích jazyků. Všichni jsme krásným prostředím moderní knihovny nadšení, přímo totiž vybízí ke čtení knížek. Scházíme se zde i každý den o velké přestávce a dvakrát týdně v rámci školního klubu. Nejoblíbenějším místem je relaxační koutek, kde byste však o velké přestávce volné místo hledali marně.

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost.“ (Jan Amos Komenský)

Mgr. Markéta Poláčková – správce knihovny