Rychlokurz polštiny

Ve čtvrtek 4.února měli naši žáci 9. – 6. ročníků zvláštní příležitost seznámit se s jazykem našeho nejbližšího souseda. Díky náchodskému Déčku k nám přijel pan Karolowski, který nám nejprve vyjmenoval celou řadu důvodů, proč bychom se měli učit polsky. Pak nám ve chvilce dokázal, jak je polština podobná češtině a proto pro nás snadná k naučení

Až potud pro nás nic příliš překvapivého. Pak ale začal jmenovat „falešné sourozence“, slova, která v češtině a polštině znějí stejně nebo podobně, ale která mají velmi odlišný význam. To byla část přednášky, kde se děti zapojily nejvíc, bleskov vymýšlely nejrůznější situace, ve kterých by záměna takových slov vedla k trapasům všeho druhu (jak si asi dovedete představit, pokud trochu polsky umíte…)

Přednáška byla natolik zajímavá, že se někteří žáci hned přihlásili na prázdninový kurz polštiny.