Sportovní úspěchy ve florbalu

V listopadu 2017 si žáci naší školy všech věkových kategorií mohli vyzkoušet poměřit své síly se žáky jiných škol ve florbale.

V kategorii mladších chlapců se žáci ze 7. třídy (za neúčasti žáků ze třídy 6. – exkurze) museli porvat o výsledek sami. Je to také jediná kategorie, ve které jsme nepostoupili do okresního finále. Školu reprezentovali: Houštěk, Tymel, Lorenc, Poláček, Navrátil, Smola a Ducháč.

Starší dívky (ve složení Ficková, Jungová, Novotná, Bláhová, Kratěnová, Králová a Tymelová) v okrese velmi kolektivním a učenlivým stylem vybojovali místo čtvrté, starší chlapci (ve složení Bartoň, Veselý, Žahourek, Verner, Hejcman, Pelikán, Košteyn, Ťokan, Semerák, Smíšek a Krug) skončili na místě pátém a co naši nejmladší?

I pro žáky prvního stupně byly připraveny turnaje, kde nešlo tolik o výsledky, jako o přiblížení, či naučení tohoto sportovního odvětví. Turnajů se zúčastnili chlapci: Bartoš, Čáp, Fňouk, Fröde, Holanec, Janko, Kábrt, Kňourek a dívky: Baškovská, Krečlová, Likavcová, Neumannová, Spilková, Machová a Vaněčková.
Díky všem za zdařilou reprezentaci školy a věřím, že si z toho každý odnesl nové zážitky, zkušenosti a hlavně motivaci pro další nejen sportovní práci. Petr Lukeš