Šťastné shledání v Banátu

Přijeli jsme do Svaté Heleny. Vedle návštěvy školy nás čekal ještě jeden úkol. Udělali jsme skupinku a šli jsme hledat Standovi příbuzné. Den před tím jsme telefonovali paní Máně Boudové, místní učitelce, která nám řekla, že zde jistí Hánovi a Klepáčkovi žijí. Stanuli jsme tedy před dveřmi domu číslo šest. Zaklepali jsme. Otevřela nám usměvavá starší paní a potvrdila nám, že oni jsou ti námi hledaní Hánovi. Zavolala tedy svého manžela, který nám to měl vysvětlit. Všichni jsme viděli, jak Standa nervózně přešlapuje. Náhle se objevil ve dveřích, pár jedinců zaznamenalo společné rysy, zejména v obličeji. Dali se tedy spolu do řeči. Začali řešit jejich minulost a příbuzenské vztahy, které jsou velice komplikované. Všechny překvapilo, když Standa vytáhl fotografie a pan Hána na nich do jednoho všechny příbuzné poznal. Oba dva byli znatelně v rozpacích a překvapeni z tohoto náhlého shledání. Nakonec přišla výměna kontaktů a společná fotka obou příbuzných.                                                                                  Autoři: Zuzana Jungová, Eliška Likavcová, Gabriela Skaláková