Vánoční adventní hra

Ve dnech 5.12.2020 – 10.1.2021 se uskutečnila druhá část kvízové poznávací hry. Tentokrát byly otázky rozmístěny na okruhu z Nového Města do Pekla,

přes Přibyslav a zpět do města. Úkolem bylo správně zodpovědět na 17 otázek z 21. Zároveň se děti a rodiče dozvěděli mnoho poznatků o adventu. Hry se mohli zúčastnit i rodiče s dětmi, kteří naši školu nenavštěvují, což hojně využili. Z naší školy se zapojilo 25 dětí a 52 rodinných příslušníků, děti samozřejmě odměna nemine. Mimoškolních se zapojilo 55, kteří mě o splnění úkolů informovali.
Na únor již chystáme s kolegyněmi třetí část kvízové poznávací hry, tentokrát na téma zimní olympijské sporty. Úkoly budou rozmístěny v lokalitách Malecí, Krčín, Nahořany a Černčice. Podrobné info o hře bude na webových stránkách školy a na dostupných místech kulturních a sportovních spolků Nového Města.

 

A ještě správné odpovědi:

1.153.

2.růžová.

3.Blíží se vánoce.

4.3metry+fotka dole.

5.Mlok skvrnitý.

6.Bílé šaty.

7.Bylo to v roce 2012.

8.Vila na Rezku je na fotce, Jiráskova chata.

9.Vodník+fotka s čertem dole.

10.Peklo Čertovka.

11.Mikulášská čepice.

12.Narození Páně.

13.Darované.

14.Když vyjde první večerní hvězda.

15.Bačka.

16.Zlato,kadidlo,myrhu.

17.Rozkoš+fotka dole.

18.31.prosince 335.

19.František z Assisi.

20.Maso.

21.26.prosince.