Volejbalový turnaj NOVOMĚSTSKA na ZŠ Malecí

Dne 8.3.2017 se uskutečnil 2. ročník turnaje ve žlutém minivolejbale. Tato kategorie je určena pro naše nejmladší žáčky 1. a 2. ročníku. Stejně jako vloni ho pořádala ZŠ Komenského pod záštitou Volejbalového centra nad Metují. Tohoto turnaje se celkem zúčastnilo 12 družstev ze čtyř škol -ZŠ Malecí, ZŠ Komenského, ZŠ Krčín a ZŠ Nový Hrádek.Děti hrály s velikým nasazením a zápalem, bylo k vidění mnoho krásných, někdy i nekonečně dlouhých a do poslední chvíle velmi napínavých výměn. Všechny děti hrály fair-play a vzorně reprezentovaly svoji školu.

A jak to vlastně dopadlo? Neúspěšnější školou byla ZŠ Malecí. Myslím si však, že v tomto turnaji nejde o to, kdo vyhraje, ale o to, že si děti spolu se svými kamarády zahrají, mají radost ze hry, která je baví, a že dokáží spolu vzájemně spolupracovat.

Tímto bych chtěla poděkovat ZŠ Komenského a především Soně Novotnéa jejímu kolektivu za výbornou a bezchybnou organizaci turnaje a za drobné odměny pro všechny děti. Samozřejmě poděkování patří i VoCe za poháry a medaile, které do turnaje věnovalo. Ke zdárnému průběhu přispěli rozhodčíi z řad dětí. A v neposlední řadě patří poděkování ZŠ Malecí za poskytnutí tělocvičny a vychovatelkám za podporu a povzbuzování dětí při samotné hře.

Martina Černá – ZŠ Malecí