Výlet do Mladé Boleslavi

Do automobilky v Mladé Boleslavi jsme se vydali ve středu 16.11. Jeli jsme zhruba 2 hodiny. Celí rozlámaní po cestě jsme dorazili do cíle a vydali jsme se do továrny. Došli jsme do samotné budovy, kde nám rozdali reflexní vesty, ochranné brýle a sluchátka s tajemnou krabičkou. Po krátkých instrukcích jsme vyrazili do výroby. Ve výrobě jsme byli všichni velice fascinovaní tím, jak tam všechno funguje najednou a nic se nezastaví. Jako první jsme byli ve svařovně, kde to jen jiskřilo, tam jsme také okamžitě pochopili, na co nám jsou ty brýle. Druhá hala, do které jsme šli, byla lisovna. Jo abych nezapomněla, když jsme procházeli mezi halami, venku jsme viděli několik králíků, kteří se potulovali po trávníku areálu. Po navštívení provozu jsme se přesunuli do muzea. Muzeem nás provázel sympatický a vtipný průvodce. Ten nám pověděl něco o historii Škody, o samotných autech a o vizi do budoucnosti. Poslední částí byl leasing. Tam jsme si mohli vyzkoušet auta (neřídili jsme, ale mohli jsme si do aut sednout, dát věci do kufru…). Tímto skončila naše exkurze, ale ne celý výlet. Učitelé nám povolili rozchod v nákupním centru. Tam jsme se naobědvali. Najedení a unavení jsme nasedli zpátky do autobusu a jeli směr Nové Město. Všichni jsme si to moc a užili a děkujeme třídním učitelkám, že nám zprostředkovaly tento výlet!

Alžběta Bláhová, 8.A