Výsledky sběru starého papíru

Ve dnech 25. – 27. dubna probíhal ve škole sběr starého papíru. Tentokráte se dětem podařilo nasbírat druhé nevyšší množství papíru za celou dobu, co ve škole sběr organizujeme – více než 26 tun.

Všem, kterí nějaký papír do školy přinesli, děkujeme.

Finanční prostředky, které škola tímto sběrem získala, budou rozděleny (podle pořadí) do třídních fondů jednotlivých tříd.

Výsledky naleznete zde.