Výsledky voleb do Školské rady

V listopadu a prosinci proběhly volby zástupců do Školské rady. Výsledky můžete zhlédnout zde.