Metodik prevence

Bc. Michaela Novotná

 • sestavuje preventivní program
 • plánuje aktivity zaměřené na prevenci
 • vede si deník metodika prevence, v němž zaznamenává veškeré aktivity spojené s výkonem funkce
 • účastní se setkání metodiků prevence, setkání škol zapojených do preventivního programu realizovaného centrem PP Semiramis z.ú.
 • spolupracuje se školní psycholožkou, organizuje konzultace
 • tvoří projekty
 • spolupracuje na projektech zajišťujících mimořádné dotace pro prevenci
 • spolupracuje s vedením školy, výchovným poradcem, třídními učiteli, okresní metodičkou
 • řeší a eviduje rizikové chování na půdě škol
 • poskytuje materiály ostatním pracovníkům školy a rodičům žáků
 • provádí evaluaci cílů stanovených v preventivním programu

Úřední hodiny

Den Od Do
úterý 10.45 hod 11.30 hod
čtvrtek 9.30 hod 9.50 hod

Kontaktní informace

Kontaktní telefon
491 474 264
Mobilní telefon
775 270 641
e-mail
michaela.novotna@zskom.cz
Zavřít