O škole

Charekteristika školy

Základní škola Komenského 15 je škola s více než stoletou tradici. Nachází se v centru města, je dostupná místním i dojíždějícím žákům. Pro žáky 1. stupně jsou organizovány ozdravné pobyty a pro žáky 2. stupně turistický, lyžařský, vodácký a cyklistický kurz. Anglický jazyk je vyučován již od 2. ročníku, ve výuce pomáhají dobrovolnice z Evropské unie. Škola pořádá pravidelné výjezdy do anglicky a německy mluvících zemí. Žáci školy každoročně vyjíždí v rámci spolupráce s partnerskou…

Zjistit více

Dokumenty

Na této stránce naleznete různé dokumenty a formuláře ke stažení. Například zde naleznete Harmonogram školního roku, školní řád nebo Informace o přejímacím řízení.

Zjistit více

Školní vzdělávací program

Název vzdělávacího programu: ŠVP 2009/2010, č.j. 273/09 zskom Motivační název:  Základní škola   Předkladatel: Název školy:  Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod IZO 600093972 IČ 00857688 Adresa: Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod Ředitel: Mgr. Vladimír Milt Koordinátoři: Mgr. Irena Kupková, Mgr. Ilona Rázlová Telefon 491 474 264 E-mail: zskom@zskom.cz www.zskom.cz Fax 491 470 544 Zřizovatel: Zřizovatel Město Nové Město nad Metují Adresa zřizovatele náměstí Republiky 6, 549…

Zjistit více

Školská rada

Ke dni 23. října 1998 byla zřizovatelem školy ustavena Rada školy. Dne 12.prosince 2005 byla na Radě města (RM 78-2436/05) zřízena Školská rada při Základní škole Komenského 15 v počtu devíti členů. Zároveň byli na tomto zasedání jmenováni tří zástupci Školské rady za zřizovatele školy. 19.prosince 2005 byli zvoleni na pedagogické radě  tři zástupci Školské rady za pedagogické pracovníky školy a ve stejný den byli zvoleni i tři zástupci Školské rady za zákonné zástupce žáků. Na…

Zjistit více

Spolek rodičů

Občanské sdružení Spolek rodičů při ZŠ Komenského je organizace, jejímž posláním je napomáhat k partnerské spolupráci mezi vedením školy, učiteli, rodiči a dětmi. Spolek zastupuje Rada rodičů, tvořená zvolenými zástupci z jednotlivých tříd. Tato rada se schází obvykle jedenkrát za pololetí, a to při třídních schůzkách. Zástupci jednotlivých tříd se schází s rodiči ve třídách 15 minut před zahájením třídních schůzek. Věříme, že díky těmto setkáním se vytvoří prostor pro lepší komunikaci mezi rodiči a…

Zjistit více
Zavřít