Charekteristika školy

Základní škola Komenského 15 je škola s více než stoletou tradici. Nachází se v centru města, je dostupná místním i dojíždějícím žákům. Pro žáky 1. stupně jsou organizovány ozdravné pobyty a pro žáky 2. stupně turistický, lyžařský, vodácký a cyklistický kurz. Anglický jazyk je vyučován již od 2. ročníku, ve výuce pomáhají dobrovolnice z Evropské unie.

Škola pořádá pravidelné výjezdy do anglicky a německy mluvících zemí. Žáci školy každoročně vyjíždí v rámci spolupráce s partnerskou školou do rumunského Banátu. Ve výuce je využívána např. matematika profesora Hejného či učení metodou FIE . instrumentální obohacení Reuvena Feuersteina. Na školní zahradě se nachází školní ekopozemek, který je zařízený jako přírodní učebna a kde je možné pozorovat velké množství živočichů a nalézají se zde rozmanitá společenstva rostlin.

Škola je velmi dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami včetně nejmodernějších technologií. Klademe důraz nejen na vzdělání, ale i na hodnotovou výchovu žáků. I proto je škola zapojena do celé řady projektů. Při škole pracuje pět oddělení školní družiny pro žáky 1. stupně a školní klub pro žáky 2. stupně. Ve volném čase si žáci mohou vybrat z pestré nabídky kroužků.

 

Zavřít