Dokumenty

Harmonogram školního roku

2018-2019 Začátek školního roku pondělí 3. září 2018 Konec 1.pololetí čtvrtek 31. ledna 2019 Konec 2. pololetí pátek 28. června 2019 Podzimní prázdniny pondělí 29. a úterý 30. října 2018 Vánoční prázdniny sobota 22. prosince 2018 až středa 2. ledna 2019 začátek vyučování – čtvrtek 3. ledna 2019 Pololetní prázdniny pátek 1. února 2019 Jarní prázdniny pondělí 4.  až neděle 10. března 2019 Velikonoční prázdniny čtvrtek 18. a pátek 19. dubna 2019 Hlavní prázdniny sobota 29. června až pátek 1. září 2019 Zápis…

Přečíst celé

Informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení ve školním roce 2018/2019 Přihlášku nutno podat – do 1. března 2019 řediteli příslušné střední školy Vydání přihlášek– 31.1. 2018 s vysvědčením za 1.pololetí ….vyplněné přihlášky odevzdat třídním učitelkám do 8.2.2019 Počet přihlášek na střední školy – 2 Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. TERMÍNY: a/ čtyřleté obory vzdělávání, včetně nástavbového studia: termín: pátek 12. dubna 2019 termín: pondělí 15. dubna…

Přečíst celé

Zápis do 1. tříd

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2019-2020 se koná ve dnech 4. a 5. dubna 2019 od 14.00 do 17.00 hod. Podrobné informace o zápisu Žádost o přijetí – formulář  Kritéria pro přijímání dětí Zápisový dotazník Žádost o odklad školní docházky – formulář Prohlášení o shodě zákonných zástupců   Výsledky zápisu do 1. třídy pro školní rok 2019-2020    

Přečíst celé

Povinně zveřejňované informace

Základní škola Nové Město nad Metují, Komenského 15, okres Náchod, (dále jen „Škola“) jako Správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s platnou legislativou. Škola zpracovává osobní údaje a další informace týkající se žáků (dětí), jejich zákonných zástupců a dalších subjektů údajů. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Škole zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo…

Přečíst celé
Zavřít