Informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení ve školním roce 2017/2018

Jednotná přijímací zkouška se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboruČeský jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Termíny

1. termín – 12. dubna pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

13. dubna pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

2. termín – 16. dubna pro čtyřleté obory vzdělání, včetně nástavbového studia

17. dubna pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií

Náhradní termíny

1. termín – 10. května

2. termín – 11. května

Jenotná přijímací zkouška se nekoná při přijímacím řízení do oborů vzdělání se závěrečnou zkouškou, do oboru vzdělání s výučním listem, do oborů zkráceného studia, do oborů vzdělání středních škol skupiny 82 Umění a užité umění a do oborů vzdělání v konzervatoři.

 

Obory vzdělání středních škol skupiny 82 – talentová zkouška od 2. 1. do 15.1. 2018

Konzervatoř –  talentová zkoušku v termínu od 15. 1. do 31.1.2018

 

Zavřít